Dizajn štampe

Grafički dizajn logotipa, reklamnog materijala, dizajn i prelom knjiga, časopisa i brošura, skeniranje i obrada fotografija kao i priprema za štampu samo su deo naše usluge.

KORAČAJTE SA NAMA!
www.webtika.at