Korporativni Identitet

… označava kompletno grafičko rešenje identiteta firme i predstavlja je na tržištu. Osnovna karakteristika korporativnog identiteta jedan je stil koji se prepoznaje svakom njegovom elementu. Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna elementa i nekoliko pratećih. Ključni elementi su: logotip, vizit karta, memorandum.

KORAČAJTE SA NAMA!!
www.webtika.at